6978762228, 6975934979 Λεόντιο Νεμέας, Κορινθίας xristosdrainas@gmail.com
hero image

 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΡΑΪΝΑ
Παραγωγή & Εμπόριο κρασιού Νεμέα
____

φιάλες 0.75 lt

 

 White Throne ΠΓΕ 10.00 ευρώ

 Red Throne ΠΓΕ 8.00 ευρώ

 Πεπρωμένο ΠΟΠ - Νεμέα Αγιωργίτικο 10.00 ευρώ

 Πολύφημο ΠΓΕ - Ασύρτικο 10.00 ευρώ

___


 Οίνος Ερυθρός Ξηρός "Κτήμα Δραϊνα" 8.00 ευρώ
 Οίνος Ροζέ Ξηρός "Κτήμα Δραϊνα" 8.00 ευρώ
 Οίνος Λευκός Ξηρός "Κτήμα Δραϊνα" 8.00 ευρώ
 Οίνος Ερυθρός Ημίγλυκος "Κτήμα Δραϊνα" 8.00 ευρώ