6978762228, 6975934979 Λεόντιο Νεμέας, Κορινθίας xristosdrainas@gmail.com
hero image

 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΡΑΪΝΑ
Παραγωγή & Εμπόριο κρασιού Νεμέα
____

φιάλες 0.75 lt

 

 White Throne ΠΓΕ 10.00 ευρώ

 Red Throne ΠΓΕ 8.00 ευρώ

 Πεπρωμένο ΠΟΠ - Νεμέα Αγιωργίτικο 10.00 ευρώ

 Πολύφημο ΠΓΕ - Ασύρτικο 10.00 ευρώ

___

απλές γυάλινες φιάλες


 Οίνος Ερυθρός Ξηρός "Κτήμα Δραϊνα" 8.00 ευρώ
 Οίνος Ροζέ Ξηρός "Κτήμα Δραϊνα" 8.00 ευρώ
 Οίνος Λευκός Ξηρός "Κτήμα Δραϊνα" 8.00 ευρώ
 Οίνος Ερυθρός Ημίγλυκος "Κτήμα Δραϊνα" 8.00 ευρώ