6978762228, 6975934979 Λεόντιο Νεμέας, Κορινθίας xristosdrainas@gmail.com
hero image

 

DRAINAS WINERY
Production & Trade of Nemea wine
____

bottles 0.75 lt

 

 White Throne ΠΓΕ 10.00 euros

 Red Throne ΠΓΕ 8.00 euros

 Pepromeno ΠΟΠ - Nemea Agiorgitiko 10.00 euros

 Polifimo ΠΓΕ - Asirtiko 10.00 euros

___


 Dry Red Wine "Ktima Draina" 8.00 euros
 Dry Rose Wine "Ktima Draina" 8.00 euros
 Dry White Wine "Ktima Draina" 8.00 euros
 Semi-Sweet Red Wine "Ktima Draina" 8.00 euros